Thích thầm bạn thân của người yêu. Tôi đã không nói lời tạm biệt với bạn tôi và tôi không nghĩ rằng cô ấy đã từng chào những cô gái mà cô ấy đã đến cùng. Chúng tôi đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Chúng tôi đang đi về phía hư không. Chúng tôi chỉ nói chuyện và tùy theo chủ đề mà chúng tôi cười, nghiêm túc hoặc chỉ nói chuyện. Lúc đó là khoảng ba giờ sáng và chúng tôi đã đi bộ rất nhiều. “Đã nửa đêm rồi, cậu có muốn tôi đi cùng cậu về nhà không?” Tôi hỏi. -Tôi không muốn về nhà. Tại sao chúng ta không bao giờ nói chuyện như tối nay nhỉ? Khi cô ấy nói với tôi điều đó, theo bản năng tôi dừng lại và nhìn cô ấy. Tôi không biết phải nói gì. “Em có biết điều gì không?” anh ấy nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh chưa bao giờ có thể nói chuyện với ai như cách anh nói chuyện với em hôm nay, đó là lý do tại sao anh không muốn để em đi, bởi vì anh sợ sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

Thích thầm bạn thân của người yêu

Thích thầm bạn thân của người yêu