Tag: YUJ-008

HD
Gặp nhau rồi thật khó lìa xa

Gặp nhau rồi thật khó lìa xa

Gặp nhau rồi thật khó lìa xa. Sau 30 phút, tôi cố gắng đánh thức cô ấy bằng cách nói chuyện với cô ấy và cô ấy không phản ứng nhưng khi tôi lay cô ấy một chút thì cô ấy thức dậy và mở rất ít mắt và tôi hỏi cô ấy có cả...