Tag: Vét Máng

Vét máng em rau Bắc Ninh mới chăn

Vét máng em rau Bắc Ninh mới chăn. Nó đã trở lại để kết thúc trong khuôn mặt của tôi. Nước trái cây của cô trộn với nước ấm từ vòi hoa sen. Tôi có một người chị họ, Beatriz, lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi lớn lên rất...