Tag: SW-241

Ngày tụ họp của các anh chị em trong gia đình

Tôi bước nhanh vào phòng tắm. Tôi cố ý đẩy mạnh cánh cửa, và nó mở toang hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi ứa nước mắt. Dì Rajini đang mặc một chiếc áo lót và váy lót màu đỏ. Thân thể anh ướt sũng nước, m...