Tag: STARS-123

Vét máng cho em đi anh

Vét máng cho em đi anh. "Xin hãy để tôi phục vụ anh Pedro" Tôi nức nở cầu xin, gần như bị bóp nghẹt bởi những lời xấu hổ của mình. “Em muốn thuộc về anh, em muốn anh để em thỏa mãn mọi thứ, em muốn làm nô lệ của anh, ...