Tag: SSIS-783

Lúc say, chị ấy cứ đòi bú cặc của tôi

Lúc say, chị ấy cứ đòi bú cặc của tôi. Anh giả vờ ngủ say. Người dì bật đèn bàn soi sáng cả khuôn mặt. Từ bên dưới, chị gái của mẹ anh, cô lay anh, và vỗ nhẹ vào má anh một cách trìu mến: - Pablito, bác sĩ đến!... Làm...