Tag: SSIS-637

Lỡ chuyến tàu và phải ngủ nhờ nhà đồng nghiệp

Anh vẩy nước vào lòng tôi. Sau khi Ngọc đứng dậy, tôi cũng bắt đầu đứng dậy, nhưng Tiến lại ném tôi xuống giường. Anh ấy nói - em yêu, em đi đâu vậy... Anh đi rồi. Chỉ cần Tiến cũng trèo lên người tôi. Anh ta cũng đặt...