Tag: Satomi Ishikawa

Ông chủ thuê được em giúp việc hàng đẹp

Ông chủ thuê được em giúp việc hàng đẹp. Bây giờ anh ấy thực sự có cô ấy như một bàn ủi nóng sẵn sàng đánh dấu hàng hóa của anh ấy. Và tôi tự thuyết phục mình rằng mình không thể chịu được lâu hơn nếu không bị ướt. Và...