Tag: SAN-136

Người phụ nữ đã có chồng nhưng vẫn thiếu thốn

Người phụ nữ đã có chồng nhưng vẫn thiếu thốn. Anh tách ra một lúc trong khi anh cởi quần áo, giờ anh ở đó, trần truồng trước mặt mẹ vợ, với một vật cương cứng to lớn và mạnh mẽ khiến bà kinh ngạc. Rồi tiến lại gần, h...