Tag: SAME-057

Hai mẹ con không thể chống cự trước tên khốn

Hai mẹ con không thể chống cự trước tên khốn. Nhưng bạn nghĩ sao, rằng tôi được sinh ra ngày hôm qua hay tôi rơi xuống từ cây anh đào? Tôi nói điều này vì có thể bạn thấy những điều bạn chưa quen Sơn, khi bạn sinh ra ...