Tag: ROYD-112

Đưa bạn thân khác giới đang say sỉn về phòng

Cô ấy nói - vâng anh, em yêu anh hơn cả mạng sống của em... Em muốn anh là của em mãi mãi. Tôi quay lại và nói - được rồi, chúng ta sẽ thảo luận về điều này tối nay. Cô ấy nói - được rồi. Sau đó, trường đại học của ch...