Tag: Rie Miyagi

Đây là cách mà chị gia sư an ủi tôi

Đây là cách mà chị gia sư an ủi tôi. tôi đã lấy một số bản ghi và sao chép các bức ảnh từ máy tính. Khi tôi về nhà với kho báu mới trong hồ sơ, tôi bắt đầu xem lại chúng, có tất cả các bức ảnh; Tôi ngay lập tức rút cặ...