Tag: Pristine Edge

Tiệc giáng sinh đáng nhớ của cả gia đình

Đã từng là của tôi. Tôi nhìn vào chân mình và nhận thấy máu và thứ gì đó giống như sữa đặc đang chảy ra từ người tôi. Cha tôi ra khỏi giường và nói với tôi rằng tôi cần phải làm một vài điều nữa để tôi hoàn toàn thuộc...