Tag: PRED-350

Cô giáo tốt bụng và cậu học trò may mắn

Tôi đang nghĩ trong lòng rằng nhà máy sữa vừa đóng cửa hôm nay nên mở cửa vào hôm nay. Lần đầu tiên làm chuyện này, tôi muốn làm cho nó trở thành một cuộc ân ái đáng nhớ. Đó là lý do tại sao tôi không bận tâm đến kiểu...