Tag: NSFS-152

Sự đánh đổi của cô vợ trẻ

Cô ấy hoàn toàn choáng váng và nói bây giờ đừng làm gì nữa...anh đi ra ngoài đi. Nhưng biết tin vào đâu bây giờ. Tôi bắt đầu gây rắc rối cho họ ở đó. Dì bây giờ cũng rất vui. Cô ấy đang nói - này, ít nhất hãy nấu ăn.....