Tag: MXGS-1279

Chẳng mấy khi bạn thân của vợ qua chơi

Chẳng mấy khi bạn thân của vợ qua chơi. Sau đó, không gỡ thành viên của tôi ra khỏi cô ấy, tôi đưa hai chân cô ấy lên vai, để cô ấy ở ngay bên dưới tôi và đóng đinh cô ấy bằng tất cả sức lực tôi có, cô ấy treo lơ lửng...