Tag: MRSS-141

Mẹ bán thân để kiếm tiền phẫu thuật cho con trai

Đôi mắt anh rơi vào cùng một thứ. Sau khi xem như vậy một lúc, có người gõ cửa, lúc này mẹ tôi và mẹ tôi đang quấn lấy nhau không biết đó là mẹ tôi hay Sapna. Dì đứng dậy mở hé cửa, dì bên cạnh đi làm với mẹ. Vì vậy, ...