Tag: MOGI-054

Những trải nghiệm thú vị của nữ diễn viên trẻ

Nhìn thấy tôi, Hoàng nói - con lạc đà đã xuống đồi chưa? Anh có thấy kết quả của anh chống lại tôi ầm ĩ không? Sau đó tôi nói - Ông Choudhry, tôi đến để xin lỗi ông về hành vi của tôi. Tôi đã phạm một sai lầm. Xin hãy...