Tag: Maya Kato

Giúp việc ngọt nước thế này bảo sao

Giúp việc ngọt nước thế này bảo sao. Giang sau này nói với tôi rằng đó là một trong những đêm kỳ lạ và kỳ lạ nhất trong cuộc đời cô ấy, nhưng đồng thời cũng là một trong những đêm thú vị nhất... Còn tôi, tôi ngày càng...