Tag: ADN-441

Nhờ chú sang sửa điều hòa giúp và cái kết

Chị muốn ăn gì nữa không?- Tôi hỏi chị dâu, không hề có ý nước đôi. "Không, cảm ơn," anh trả lời, "Tôi sẽ cố ngủ." Nhân tiện, bạn hành động như thể tôi không ở đây. Căn bệnh này sẽ không ngăn cản trò chơi của chúng tô...