Đôi khi tôi hôn núm vú bên phải và đôi khi tôi hôn núm vú bên trái. Bây giờ Anju bắt đầu nức nở và gọi tên tôi – Hi…Sumit…Ooi…Sumit…Ah Sumit…Aha. Tôi đã nói với Anju—có người ở bên ngoài sẽ nghe thấy, đừng làm ồn. Anju gật đầu vâng. Ngay bây giờ, tôi đang cố gắng lôi càng nhiều cam ra khỏi miệng càng tốt về phía tôi. Chúng chắc chắn là những quả cam mềm, rất mọng nước và rất thú vị. Tôi cảm thấy như mình đã quên đụ cô ấy và tiếp tục uống nước cam của cô ấy. Bây giờ tôi dành thời gian của tôi. Eo và bụng thon, rốn nhỏ, đẹp. Bây giờ tôi bắt đầu hôn rốn. Sau đó hôn quanh rốn.

Mẹ con ruột thích thú khi loạn luân với nhau

Mẹ con ruột thích thú khi loạn luân với nhau