Rohan đã là bạn của tôi, vì vậy tôi không có vấn đề gì. chắc chắn Mẹ tôi cũng bắt đầu thích tôi…nghĩa là bà không mảy may nghi ngờ gì về tôi, v.v. Ngọn lửa gặp gỡ bùng cháy trong cả hai chúng tôi. Nhưng do thiếu không gian nên không thu xếp được đời sống tình dục. Không ai trong chúng tôi muốn đến khách sạn. Và đó là cách cả hai chúng tôi bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Một lần nọ, có một đám cưới ở nhà họ hàng của Surekha, và bố mẹ của Surekha phải đi dự đám cưới vài ngày. Lúc đó Surekha đang thi nên Surekha không thể tham dự đám cưới. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không có ai ở nhà.

Địt vào lồn vợ của bạn thân từ phía sau

Địt vào lồn vợ của bạn thân từ phía sau