Anh ấy cũng tăng âm lượng trên điện thoại. Tôi từ từ cởi bỏ hoàn toàn quần dài và quần lót của anh ấy. Bây giờ anh ấy hoàn toàn khỏa thân từ bên dưới và tôi đang bú cặc anh ấy. Con cặc đầy đặn của anh ấy không thể vào miệng tôi, nhưng tôi bắt đầu cố gắng đưa nó vào miệng mình. Nước bắt đầu chảy ra từ mắt tôi. Nhưng tôi ngậm con cặc của anh sâu xuống họng để bú. Được một lúc thì tôi dừng lại và bắt đầu bú trứng của cô ấy. Bắt đầu liếm đùi, rồi lại bắt đầu bú cặc. Sau khoảng mười phút bú cặc thì tôi mệt lử và chỉ biết nằm im ngậm lấy bao nhiêu là con cu của anh ta cho vào miệng.

Dẫn bạn trai về nhà chơi bị và cái kết

Dẫn bạn trai về nhà chơi bị và cái kết